تاریخی

کتاب نشتیفان، شهرآسبادها

کتاب نشتیفان شهر آسبادها ، نوشته دکتر امیر اکبری و علی محمدی با نگاهی تاریخی به بررسی جاذبه های گردشگری و فرهنگ بومی منطقه نشتیفان می پردازد. این منطقه آسبادهای کهنی را در خود جای داده است که به عنوان نماد تکنولوژی سنتی شناخته می شوند. سال انتشار: 1395 ناشر: اخترنگار