معرفی موسسه

موسسه فرهنگی انتشاراتی اخترنگار یک موسسه چند منظوره است که از سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه در کنار فعالیت های انتشاراتی، دارای یک دپارتمان آموزشی، […]