ادبی

کتاب روزهای مدرسه

کتاب روزهای مدرسه در قالب مجموعه 20 داستان کوتاه به بیان خاطرات یک دهه شصتی میپردازد. اکثر این خاطرات که نویسنده آن ها را بر اساس واقعیات خود یا اطرافیانش در دوره کودکی نوشته است، خاطرات مشترکی بین بچه های آن نسل هستند. نویسنده: محمد حسین پورعباس ناشر: اخترنگار سال انتشار: 1394